IBM/LENOVO

Notebook IBM/LENOVO Think Pad X230 Refurbished. 100.0151

€223.00